Các trang thông tin về tự kỷ

11-06-2020

Chúng tôi xin chia sẻ một số đường link về các trang thông tin liên quan đến tự kỷ và Facebook của các nhà chuyên môn để các bạn có thể tham khảo và tìm kiếm thông tin cần thiết.
1. Trang a365.vn – các kiến thức cơ bản về tự kỷ và hướng dẫn chăm sóc trẻ tự kỷ
https://a365.vn/
https://www.facebook.com/a365.vn/
https://www.youtube.com/channel/UC0UKPLLZhnhXBcTJuTcP50Q/featured
2. Tủ sách Tự kỷ - tài liệu liên quan đến tự kỷ
https://www.facebook.com/groups/1301655036532087/
3. Trang Nuôi con tự kỷ – các kiến thức và thông tin về tự kỷ của Linh Dao:
https://sites.google.com/site/nuoicontuky/
https://www.facebook.com/nuoicontuky
4. Các lớp học của cô Thương Hồ về hướng dẫn chăm sóc trẻ tự kỷ dành cho cha mẹ
https://www.facebook.com/hthuong.ho
https://www.facebook.com/Mosaic.org.vn/
https://www.youtube.com/channel/UCk5aiASqUVkrAAqsUtysJxg/featured

5. Các lớp học về Nhiều hơn lời nói – More than words của chị Lê Thị Thanh Xuân
https://www.facebook.com/xuan.le.961
6. Các lớp học dành cho cha mẹ của Ngọc Phạm và chị Hà RDI
https://www.facebook.com/ngocphamrdi
https://www.facebook.com/hung.minh.904
https://www.facebook.com/hotrothpx/
7. Trang FB của Bác sỹ Phan Giang
https://www.facebook.com/giang.phan.14
8. Facebook của cô Nguyễn Thị Thúy – giáo viên có kinh nghiệm dạy trẻ tự kỷ lâu năm – chuyên viên Âm ngữ trị liệu nhi
https://www.facebook.com/nhacuavip
https://www.youtube.com/channel/UCUZOq4oOAYOwv8OVNP40w5g

9. Nhóm FB của các cha mẹ nuôi con tự kỷ và các nhà chuyên môn về tự kỷ
https://www.facebook.com/groups/493831307330744/
10. Mạng lưới tự kỷ Việt Nam (VAN)
https://www.facebook.com/mangluoitukyvietnam
http://vietnamautism.com/
Các Quý vị có thể chia sẻ thông tin này cho các gia đình nuôi con tự kỷ và những người quan tâm muốn tìm hiểu về tự kỷ.
Xin chân thành cảm ơn.
 

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam