Chương trình tập huấn của VAN-A365 ngày 14/09/2019 tại Đồng Nai

26-05-2020

 

Sáng nay 14/9/2019, tại Đồng Nai, chương trình tập huấn của VAN-A365 đã được thực hiện, với sự tham gia của chị Lê Thị Phương Hoa, nhà chuyên môn về tâm lý và ABA.

 

Chương trình tập huấn VAN-A365 sẵn sàng về bất cứ địa phương nào có câu lạc bộ/hội/nhóm phụ huynh, miễn phí chuyên gia, chi tiết liên hệ chị Lê Kim Chi thường trực VAN, số ĐT 0941168968

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN