Chương trình tập huấn của VAN-A365 ngày 19/10/2019 tại Vĩnh Phúc

26-05-2020

Ngày 19/10, tập huấn VAN -A365 đã được thực hiện ở Vĩnh Phúc, chuyên gia hướng dẫn là cô Hồ Huyền Thương.Tập huấn sẽ đến với bất cứ địa phương nào tổ chức được hội/nhóm/câu lạc bộ phụ huynh và có địa điểm để chuyên gia tổ chức hướng dẫn. Chi tiết xin liên hệ Hotline 0941168968.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN