Chương trình tập huấn của VAN-A365 ngày 27/07/2019 tại Bắc Ninh

26-05-2020

Sáng nay 27/7, tại Bắc Ninh, tập huấn của VAN kết hợp với A365, với sự hỗ trợ cơ sở vật chất từ Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Bắc Ninh. Chuyên gia: Nguyễn Thị Thuý (cô Thuý Gà Ta).


 

Chúng tôi đang nỗ lực đưa các tập huấn miễn phí về với phụ huynh và giáo viên các địa phương. Điều kiện tiếp nhận tập huấn: có nhóm phụ huynh và giáo viên số lượng 50- 60 người, có địa điểm đủ rộng để tiến hành tập huấn trong một ngày. Sau tập huấn, các thành viên được hỗ trợ tư vấn online lâu dài.

Các địa phương liên hệ cụ thể qua số điện thoại 0941168968 (chị Lê Kim Chi).

 

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN