Chương trình tập huấn của VAN-A365 ngày 27/10/2019 tại Đà Nẵng

26-05-2020

 

 

 

 

Sáng 27/10/2019, tập huấn VAN - A365 - Bs Nguyễn Hoàng Oanh được tổ chức tại Đà Nẵng. Chủ đề giao tiếp và ngôn ngữ. Hội trường rất nhiều tiếng “ồ, à” và nhiều cái gật đầu. Rất nhiều thứ các cha mẹ và giáo viên cảm thấy tâm đắc, nhiều thứ trước đây cảm thấy mơ hồ, hay chưa hiểu đúng, bây giờ thấy hiểu ra.

Tập huấn sẽ đến với bất kỳ địa phương nào mà phụ huynh và giáo viên liên kết, tự mở nhóm, tự tổ chức, và liên hệ với VAN. Số hotline của VAN: 0941168968.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN