Gặp gỡ và làm việc với tổ chức MetLife và CCIHP

05-08-2016

Trong khuôn khổ dự án A365 - ứng dung chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và dân số (CCIHP) kết hợp với Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam (VAN) thực hiện, VAN đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với các đại diện của tổ chức MetLife.

MetLife’s Pro Bono Asia Program là một chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, VAN đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn của VAN khi tiếp cận và làm việc các doanh nghiệp để vận động tài trợ cho các dự án hỗ trợ trẻ tự kỷ.

Bên cạnh đó, VAN cũng trao đổi về việc phối hợp với các tổ chức phi chính phủ khác trong việc xây dựng và triển khai các dự án xã hội mang lại lợi ích cho cộng đồng tự kỷ.

Những thông tin này sẽ giúp cho các chuyên gia đến từ tổ chức MetLife xây dựng chiến lược truyền thông, chiến lược tiếp cận các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho dự án A365 nói riêng và các dự án hỗ trợ trẻ tự kỷ nói chung.

--------------------------------------------------------------------

Thông tin về dự án A365: A365 (viết tắt của Autism365) là ứng dụng bằng tiếng Việt, có thể sử dụng trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính có kết nối internet nhằm hỗ trợ cha mẹ và cán bộ y tế với các chức năng SÀNG LỌC, CAN THIỆP, THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ và cung cấp KIẾN THỨC. 

Dùng thử ứng dụng tại địa chỉ: http://a365.vn/

A365 được phát triển trong Dự án “Ứng dụng phần phầm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ”, do Trung tâm Sáng Kiến Sức Khỏe và Dân Số (CCIHP), Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam (VAN) và các chuyên gia trong nước và quốc tế phối hợp thực hiện. Tổ chức Grand Challengles Canada tài trợ.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN