Tổng kết sự kiện Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ lần 2 - tháng 4/2017

01 /052017

Tổng kết sự kiện Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ lần 2 - tháng 4/2017

TỔNG KẾT SỰ KIỆN NGÀY VIỆT NAM NHẬN THỨC VỀ TỰ KỶ LẦN THỨ HAI 2ND VIETNAM AUTISM AWARENESS (VAAD2) Tổng quan về sự kiện Ngày...

Xem thêm >
Nguyên tắc truyền thông về tự kỷ

28 /032017

Nguyên tắc truyền thông về tự kỷ

(Được thảo luận và rút ra từ Hội thảo khoa học "Truyền thông về Chứng tự kỷ ", do Học Viện Báo chí & Tuyên truyền phối hợp cùng Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số,...

Xem thêm >