HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

24-06-2016

Hội nghị chuyên đề về Trợ giúp xã hội và phát triển nghề Công tác xã hội năm 2016 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc sáng nay 25/4 tại Lào Cai. Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam – tổ chức duy nhất của các cha mẹ có con tự kỷ được mời tham dự. Bà Trần Thị Hoa Mai – Phó chủ tịch Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam đại diện cho VAN tham dự Hội nghị này.

Tự kỷ là một trong những chủ đề nóng tại hội nghị này. Tự kỷ được đưa ra trong hầu hết đề án, kế hoạch chăm sóc người yếu thế giai đoạn sắp tới. Theo đó:

- Cục Bảo trợ Xã hội: đây là một khuyết tật phức tạp, nhiều dạng, đối tượng đông, mà nhận thức, chính sách và phương pháp của chúng ta gần như đang bỏ trống.

- Đại diện UNICEF: xây dựng những mô hình hỗ trợ, can thiệp tại các địa phương phải làm cho chuẩn, chứ không chuẩn là làm hại các cháu chứ không phải là giúp đỡ

- Hai mô hình được giới thiệu là trung tâm Tú Xương ở TP HCM và A365: Cả hai đều thừa nhận can thiệp là phải toàn diện, kết hợp đa ngành, bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ can thiệp và phải kết hợp chặt chẽ với phụ huynh. Nhiều khả năng sẽ có rất nhiều cơ sở can thiệp tự kỷ (nhà nước) được thành lập tại các địa phương trong thời gian sắp tới.

- Bản thân Bộ thừa nhận: TỰ KỶ CHƯA CÓ TRONG LUẬT, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH...

Đến 10h30, đại diện nhóm thảo luận 4 (4 nhóm/ tổng số khoảng 150 đại biểu toàn quốc) đã tổng kết và kiến nghị: Đưa TỰ KỶ thành một dạng khuyết tật trong Luật Người khuyết tật!

Đến 11h40, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổng kết các ý kiến. Trong đó: đề nghị xem xét ngay dạng khuyết tật TỰ KỶ và xếp vào dạng Khuyết tật KHÁC trong Luật Người khuyết tật!

Trần Thị Hoa Mai - Phó chủ tich Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam đưa tin trực tiếp từ hội thảo

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN