Làm thể nào để các bạn trong lớp chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của trẻ tự kỷ?

23 /082016

Làm thể nào để các bạn trong lớp chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của trẻ tự kỷ?

Làm thể nào để các bạn trong lớp chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của trẻ tự kỷ? (Ảnh: Internet) Tự kỷ là một khuyết tật ảnh hưởng đến sự giao tiếp...

Xem thêm >
Trò chơi vợt cá - Phát triển vận động tinh cho trẻ

23 /082016

Trò chơi vợt cá - Phát triển vận động tinh cho trẻ

Bạn còn giữ những chiếc nắp chai trong trò chơi thác nước lần trước không? Giờ đã đến lúc cần dùng đến chúng để bắt đầu một trò chơi thú vị nữa đấy! Chuẩn...

Xem thêm >
Thủ tục xác định người khuyết tật tại Việt Nam

12 /082016

Thủ tục xác định người khuyết tật tại Việt Nam

Thủ tục xác định người khuyết tật, mức hưởng trợ cấp của người khuyết tật Căn cứ pháp lý - Luật...

Xem thêm >
  • 1
  • 2