MẠNG LƯỚI  TỰ KỶ VIỆT NAM

VAN là viết tắt của Viet Nam Autism Network - Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam, một tổ chức của cha mẹ, gia đình người tự kỷ, bản thân người tự kỷ, các tổ chức, cá nhân quan tâm và có các hoạt động liên quan đến người tự kỷ.

Tháng 8/2013, Hội nghị Lộ trình thành lập Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (Vietnam Autism Network - VAN) được tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị được sự ủng hộ của Bộ Lao động thương binh và xã hội Việt Nam, Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, Tổ chức Phát triển Khuyết tật châu Á Thái Bình Dương (APCD).

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu tạo hội nghị

Hội nghị đã tập hợp đại diện các nhóm cha mẹ tại 6 tỉnh thành, bầu ra Ban điều hành, thông qua điều lệ của VAN. VAN cũng là thành viên của Mạng lưới Tự kỷ ASEAN.

Ban điều hành Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam

– Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai là Chủ tịch danh dự

 

VAN có các mảng hoạt động chính như sau:

- Nâng cao năng lực phụ huynh có con tự kỷ và năng lực người tự kỷ

- Truyền thông thay đổi nhận thức cộng đồng về tự kỷ

- Vận động chính sách cho người tự kỷ

- Liên kết thực hiện các chương trình, các hoạt động, dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng tự kỷ.