Mạng lưới tự kỷ Việt Nam tham gia hội nghị khu vực ASEAN về chính sách cho tự kỷ tại Bangkok Thái Lan.

26-05-2020

Trong 2 ngày 21 và 22/10/2019, đại diện Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam, Chủ tịch Phạm Kim Tâm đã tham dự và có bài phát biểu trong Hội nghị khu vực ASEAN về chính sách cho tự kỷ, thuộc dự án Autism Mapping Project in ASEAN tại Bangkok Thái Lan.


Mục tiêu tổng thể của dự án Autism mapping này là góp phần thúc đẩy các chính sách nhằm bảo vệ quyền và trao quyền cho người tự kỷ trong khu vực ASEAN. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc lập bản đồ tự kỷ ở khu vực ASEAN về các khía cạnh của dữ liệu về tự kỷ, lập bản đồ của các tổ chức liên quan đến tự kỷ và xác định các dịch vụ hỗ trợ, các xu hướng và đổi mới mới nhất liên quan đến tự kỷ.


Việc thống kê số lượng người tự kỷ ở các địa phương và quốc gia là hết sức cần thiết để có chính sách phù hợp.
Ở Việt Nam khoảng hơn chục năm nay, con số 200,000 trẻ tự kỷ đã không còn chính xác nữa, nhưng thực trạng là chưa có con số nào thống kê chính thống khác.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN