Gặp gỡ và làm việc với tổ chức MetLife và CCIHP

05 /082016

Gặp gỡ và làm việc với tổ chức MetLife và CCIHP

Trong khuôn khổ dự án A365 - ứng dung chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và dân số (CCIHP) kết hợp với Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam (VAN)...

Xem thêm >
THĂM VÀ GẶP GỠ TỔ CHỨC PHÚC LỢI NHÀ THỜ NHẬT BẢN

24 /062016

THĂM VÀ GẶP GỠ TỔ CHỨC PHÚC LỢI NHÀ THỜ NHẬT BẢN

Ngày 9/4/2016, với sự kết nối và giới thiệu của Tổ chức khuyết tật châu Á Thái Bình Dương (APCD), đại diện của Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam (VAN) đã trao đổi và làm việc với Tổ...

Xem thêm >