Tập huấn tại Huế dành cho phụ huynh nuôi con tự kỷ tuần 25/8/2019

25-05-2020

Bắt đầu từ tuần này 25/8/2019, khoá tập huấn 6 cuối tuần liên tiếp của cô Hồ Thị Huyền Thương, thạc sĩ phân tích hành vi ứng dụng ABA tại mỹ, dành cho các cha mẹ tại Huế, đã được thực hiện.

Khoá tập huấn sẽ bao gồm các buổi hướng dẫn lý thuyết kết hợp đến thăm nhà phụ huynh và hướng dẫn can thiệp tại nhà. Tuần này, cô Thương (facebook Thuong Ho) hướng dẫn cha mẹ sắp xếp môi trường can thiệp tại nhà, rất dễ hiểu và dễ thực hiện.

Khoá tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Tôi lớn mạnh” và A365- chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ do Trung tâm Sáng kiến và Sức khoẻ (CCIHP) và VAN phối hợp với nhiều đối tác khác thực hiện. Huế là địa bàn trọng điểm dự án, các cha mẹ được hưởng quyền lợi hoàn toàn miễn phí từ dự án.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN