Tập huấn VAN - A365 ngày 08/12/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh

26-05-2020

Sau nhiều ngày chuẩn bị và chờ đợi, A365 đã đến Sài Gòn.

Hy vọng các anh chị phụ huynh đã thu nhận được nhiều kiến thức hữu ích và ứng dụng được ngay cho con.

 

 


Các anh chị nhớ mở tài khoản và sử dụng a365. Dùng thử Avaz Tiếng Việt và phản hồi. Sự ứng dụng và phản hồi của phụ huynh sẽ góp phần để chúng tôi cải tiến các phần mềm thêm hiệu quả và dễ sử dụng.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN