Tập huấn VAN - A365 ngày 15/12/2019 tại Quảng Bình

26-05-2020

Tập huấn VAN - A365 dành cho phụ huynh trẻ tự kỷ ngày 15/12/2019 tại Quảng Bình với sự có mặt của chuyên gia Lê Thị Phương Hoa thu hút hơn 100 phụ huynh và giáo viên đã tham gia.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN