Tập huấn VAN - A365 ngày 22/12/2019 tại Ninh Bình

26-05-2020

Sáng chủ nhật 22/12/2019, tập huấn VAN-A365 tại Ninh Bình. Chuyên gia Ngọc Phạm. Giờ học với cô Ngọc phụ huynh sẽ liên tục phải đứng dậy thực hành.

Địa phương nào cần tập huấn phải tập hợp nhóm phụ huynh và liên hệ với VAN qua số đt 0941168968 (chị Kim Chi).

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN