Tập huấn VAN-A365 tại Tiền Giang ngày 15/9/2019

26-05-2020

Tiền Giang ngày hôm nay 15/9/2019, tập huấn VAN-A365 với sự tham gia của 70 gia đình. Chuyên gia: cô Lê Thị Phương Hoa (cử nhân tâm lý ứng dụng, chứng chỉ ABA).

Tập huấn VAN-A365 đến với mọi địa phương có hội/nhóm phụ huynh. Liên hệ chị Lê Kim Chi, thường trực VAN, số ĐT 0941168968.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam
 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN