THĂM VÀ GẶP GỠ TỔ CHỨC PHÚC LỢI NHÀ THỜ NHẬT BẢN

24-06-2016

Ngày 9/4/2016, với sự kết nối và giới thiệu của Tổ chức khuyết tật châu Á Thái Bình Dương (APCD), đại diện của Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam (VAN) đã trao đổi và làm việc với Tổ chức Phúc lợi Nhà thờ Nhật Bản (Japan Church Uworld Service -JCWS) tại Tokyo.

JCWS là một tổ chức phúc lợi hoạt động từ năm 1952, có nhiều kinh nghiệm và thành tích thực tế trong việc tạo việc làm cho người khuyết tật, đào tạo và huấn luyện người khuyết tật làm việc. Trong hệ thống các cơ sở của JCWS có nhiều cơ sở làm việc hàng đầu dành cho người khuyết tật được đánh giá cao.

Hy vọng tiếp tục sẽ có những hợp tác hiệu quả giữa VAN và các tổ chức này trong thời gian tới.

Người đưa tin: Minh Hiếu

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN