Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ Chủ đề 2017: Hướng tới tự chủ và tự quyết

28 /032017

Ngày thế giới nhận thức về tự kỷ Chủ đề 2017: Hướng tới tự chủ và tự quyết

Công ước về quyền của người mang khuyết tật (CRPD) ghi nhận quyền được tôn trọng độc lập cá nhân và tự chủ bản thân của người khuyết tật (điều 3). Ngoài ra, công ước này cũng nhấn mạnh...

Xem thêm >
NHÓM ISUGAR KHỞI XƯỚNG CHIẾN DỊCH WE CARE AUTISM

27 /032017

NHÓM ISUGAR KHỞI XƯỚNG CHIẾN DỊCH WE CARE AUTISM

Chiến dịch #wecareautism được iSugar 2015 khởi xướng và thực hiện với mong muốn tạo được sự thu hút của cộng đồng đối với trẻ tự kỷ và hội chứng rối loạn phổ tự kỷ, từ đó truyền tải...

Xem thêm >
Hội Sinh Viên và Thanh Niên Việt Nam tại Canberra chung tay ủng hộ Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ 2 - 4 - 2017

20 /032017

Hội Sinh Viên và Thanh Niên Việt Nam tại Canberra chung tay ủng hộ Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ 2 - 4 - 2017

“Gửi yêu thương - Canberra 2017” nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và gây quỹ ủng hộ trẻ em tự kỉ tại Việt Nam. Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các thành...

Xem thêm >