Những đứa trẻ bị hội chứng Down và bài học người Ý đã dạy tôi

13 /092016

Những đứa trẻ bị hội chứng Down và bài học người Ý đã dạy tôi

Xin kể lại những chuyện tôi đã được chứng kiến trong những năm sống ở đây về cách người Ý đối xử với những trẻ em thiệt thòi như khuyết tật, Down, tự kỷ. Có đôi...

Xem thêm >
Chính thức có chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ GD người khuyết tật

25 /082016

Chính thức có chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ GD người khuyết tật

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở...

Xem thêm >
Thẻ chứng nhận tự kỷ hỗ trợ việc giao tiếp của người tự kỷ trong cuộc sống hàng ngày

22 /082016

Thẻ chứng nhận tự kỷ hỗ trợ việc giao tiếp của người tự kỷ trong cuộc sống hàng ngày

Những kích thích quá mức có thể làm cho những người tự kỷ cảm thấy lo sợ, tuy nhiên tại Mỹ, sáng kiến về một loại thẻ chứng nhận tự kỷ đã ra đời nhằm hỗ trợ người tự...

Xem thêm >