JACK OF THE RED HEARTS - Bộ phim về đề tài người tự kỷ

08 /032017

JACK OF THE RED HEARTS - Bộ phim về đề tài người tự kỷ

Phim “Giắc nối các trái tim hồng” đã kể một câu chuyện ngắn về những hoàn cảnh đó. Mặc dù sự khó khăn trong phim có thể chưa thấm tháp gì so với các gia đình trẻ tự kỷ...

Xem thêm >
Những đứa trẻ bị hội chứng Down và bài học người Ý đã dạy tôi

13 /092016

Những đứa trẻ bị hội chứng Down và bài học người Ý đã dạy tôi

Xin kể lại những chuyện tôi đã được chứng kiến trong những năm sống ở đây về cách người Ý đối xử với những trẻ em thiệt thòi như khuyết tật, Down, tự kỷ. Có đôi...

Xem thêm >
Chính thức có chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ GD người khuyết tật

25 /082016

Chính thức có chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ GD người khuyết tật

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở...

Xem thêm >