Cuộc thi viết về chủ đề người tự kỷ: “Cùng hiểu biết, cùng chia sẻ”

24 /062016

Cuộc thi viết về chủ đề người tự kỷ: “Cùng hiểu biết, cùng chia sẻ”

♥ CÙNG HIỂU BIẾT, CÙNG CHIA SẺ ♥ Đơn vị tổ chức: Nhà xuất bản Kim Đồng Mạng lưới Người tự kỉ Việt Nam Thời gian: từ 2.4.2016-1.6.2016 Bài dự thi được đăng tải đồng...

Xem thêm >