VAAD2 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THỂ THAO THÂN THIỆN DÀNH CHO NGƯỜI TỰ KỶ

27 /032017

VAAD2 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THỂ THAO THÂN THIỆN DÀNH CHO NGƯỜI TỰ KỶ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THỂ THAO THÂN THIỆN DÀNH CHO NGƯỜI TỰ KỶ 2017 (Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM tổ chức thi đấu, chấm giải) 1. Thời gian: Từ...

Xem thêm >