Hàng trăm trẻ tự kỷ tham gia Ngày hội thể thao thân thiện cho người tự kỷ

31 /052016

Hàng trăm trẻ tự kỷ tham gia Ngày hội thể thao thân thiện cho người tự kỷ

Hàng trăm trẻ tự kỷ trên cả nước đã có mặt để tham dự Ngày hội thể thao thân thiện tại Hà Nội trong ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ 2/4. Trong Ngày hội thể...

Xem thêm >
  • 1
  • 2