HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

24 /062016

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hội nghị chuyên đề về Trợ giúp xã hội và phát triển nghề Công tác xã hội năm 2016 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc sáng nay 25/4 tại Lào Cai. Mạng...

Xem thêm >