Tổng kết sự kiện Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ lần 2 - tháng 4/2017

01 /052017

Tổng kết sự kiện Ngày Việt Nam nhận thức về tự kỷ lần 2 - tháng 4/2017

TỔNG KẾT SỰ KIỆN NGÀY VIỆT NAM NHẬN THỨC VỀ TỰ KỶ LẦN THỨ HAI 2ND VIETNAM AUTISM AWARENESS (VAAD2) Tổng quan về sự kiện Ngày...

Xem thêm >
NGÀY VIỆT NAM NHẬN THỨC VỀ TỰ KỶ LẦN THỨ 2 - HÃY TIN TƯỞNG VÀ CÙNG ĐỒNG HÀNH

27 /032017

NGÀY VIỆT NAM NHẬN THỨC VỀ TỰ KỶ LẦN THỨ 2 - HÃY TIN TƯỞNG VÀ CÙNG ĐỒNG HÀNH

Từ những ngày đầu tháng 3, không khí tất bật chuẩn bị cho NGÀY VIỆT NAM NHẬN THỨC VỀ TỰ KỶ LẦN THỨ 2 - NGÀY HỘI CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TỰ KỶ đã rộn rã và lan rộng...

Xem thêm >